DESIGN for MANUFACTURING (DfM)

Ontwerpen op Maakbaarheid


Design for Manufacturing (DfM) is een productontwikkeling methode die het productontwerp optimaal aan laat sluiten bij de productiemethoden om de productie later vlot te laten verlopen. Met als doelen: een verlaging van de kostprijs en vooral het “op tijd op de markt” brengen van het product.

Dit houdt in dat de maakprocessen al in de ontwerpfase bewust en onderbouwd gekozen worden en dat het ontwerp op de gekozen maakprocessen afgestemd is.

De drie bepalende factoren voor een succesvolle productontwikkeling zijn:
1. Functioneren van het product.
2. De totale ontwikkeldoorlooptijd.
3. Integrale kostprijs.


time