DESIGN for MANUFACTURING (DfM)

Aspecten van DfMOntwerpkeuzes onderbouwen i.p.v. “op gevoel” te kiezen
Ontwerpkeuzes baseren op de 3 criteria: functie, doorlooptijd & kosten
Verantwoorden c.q. beargumenteren van ontwerpkeuzes
Archiveren van de ontwerp-beslissingen c.q. –keuzes
Kostencalculaties uitvoeren
Beoordelen van offertes van leveranciers
Doorlooptijd calculaties
Archiveren van ontwerpkeuzes