DESIGN for MANUFACTURING (DfM)

DfM Matrix

De DfM matrix is een hulpmiddel om de product-alternatieven te beoordelen op de aspecten functie, doorlooptijd en kosten.
Tevens is dit een archivering van de gemaakte keuzes.
Voor meer informatie over DfM Matrix kunt u contact opnemen met Arnold Schout (arnold@schout.eu).

Datum: jjjj-mm-dd
Project: xxx t/m yy
PCP fase: aaaa
Onderwerp: BBB
D f M  M a t r i x
Verzameling van informatie.
Samenvatting zie TAB: matrix.
Alternatieven met omschrijving →
Evaluatie-criteria ↓
  no 1:
aa
no 2:
bb
no 3:
cc
no 4: no N
Functionaliteit
PVE = document: xx??
pve -,+ofx ? -,+ofx ? -,+ofx ? -,+ x ? -,+ x ?
Ontwikkel doorlooptijd (nog benodigde) [wk] tijd -,+ x ? -,+ x ? -,+ x ? -,+ x ? -,+ x ?
Integrale kosten [€]
(nog beïnvloedbaar)
kost -,+ x ? -,+ x ? -,+ x ? -,+ x ? -,+ x ?